Focus op analyses

Voor een scherpe fixed price, verzorgt Focus Aanbestedingsadvies voor u een inkoopanalyse waarmee u direct een helder beeld krijgt van onder meer uw totale uitgaven, de uitgaven per bedrijfsonderdeel, leverancier en/of productcategorie en de opbouw van uw leveranciersbestand.

Via de inkooprapportage krijgt u inzicht in bijvoorbeeld uw besparingsmogelijkheden, de belangrijkste productcategorieën c.q. aandachtsgebieden voor uw inkoopteam en uw meest strategische leveranciers.

Uw eigen inkooprapportage is reeds beschikbaar vanaf 749,- Euro, ex btw.

Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van een databestand van maximaal 12 maanden, de tussentijdse aanlevering van een concept versie van het rapport en een eenmalige mondelinge toelichting van 1,5 uur bij oplevering van het definitieve inkooprapport. Het rapport wordt u (bewerkbaar) aangeleverd in powerpoint.

Wenst u een meerjarige analyse en/of meerdere malen een mondelinge toelichting te ontvangen (bijvoorbeeld een extra presentatie voor een directie of MT)? Dan wordt hiervoor per toevoeging 149,- euro, ex. btw voor gerekend.

spend analyse, inkoopanalyse

Focus Aanbestedingsadvies – inkoopanalyse

Afhankelijk van uw wensen en het detailniveau van de door u beschikbaar gestelde data kunnen wij tal van andere analyses maken zoals ABC-analyses, uitgaven onder contract en uitgaven per artikel(nummer).

Wenst u meer informatie over onze inkooprapportages.  Neemt u dan gerust contact op met Eelko Bakker via info@focusaanbestedingsadvies.nl.

logo Focus Aanbestedingsadvies