Over Focus Aanbestedingsadvies

Focus Aanbestedingsadvies is een inkoopadviesbureau welke begin 2011 is opgericht door Eelko Bakker MA.

Over Eelko Bakker

Eelko heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring op het inkoopvakgebied in de publieke sector. Hij is momenteel inkoopmanager bij de Haagse Hogeschool.

Hiervoor was hij werkzaam bij de gemeente Delft en de GR BAR-organisatie, een samenwerkingsorganisatie voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Bij deze gemeenten heeft hij een breed palet aan aanbestedingen uitgevoerd, onder andere in het sociaal domein (jeugdwet en WMO), ICT en facilitair. Voorheen was hij inkoper in de zorg bij de Parnassia Groep, de grootste GGZ-instelling in Nederland en heeft hij ervaring opgedaan als aanbestedingsadviseur bij Berenschot B.V..

Tijdens zijn diverse functies heeft Eelko veel ervaring opgedaan met het adviseren van decentrale overheden en onderwijs- en zorginstellingen.

Eelko heeft veel aandacht en tijd besteed aan het aanscherpen van zijn advies- en schrijfvaardigheden en kan u op het gebied van Europese aanbestedingen op (vrijwel) alle relevante vraagstukken ondersteunen. Bovendien is hij goed in staat om zowel tijdens trainingen als adviesopdrachten zijn inkoopkennis en visie over te brengen op anderen.

Kernwaarden Focus Aanbestedingsadvies

Focus Aanbestedingsadvies neemt de volgende principes in acht bij het uitvoeren van haar dienstverlening:

  • Persoonlijk en op maat gesneden advies.
  • Open en eerlijke communicatie en samenwerking met opdrachtgevers.
  • Hoge betrokkenheid, maximale inzet voor succes