Focus op procesoptimalisatie

Door de (na)druk op het uitvoeren van aanbestedingen en inkooptrajecten komen veel inkoopafdelingen niet toe aan het verbeteren van de bestaande werkprocessen. Inkoopmanagers en/of -medewerkers zien vaak voldoende mogelijkheden voor verbeteringen waardoor hun werk makkelijker en sneller uitgevoerd zou kunnen  worden. Het ontbreekt echter vaak aan de tijd om deze verbeteringen te realiseren, zeker bij relatief kleine inkoopteams. Dit heeft tot gevolg dat uw inkoopteam zich niet kan focussen op de inkoopwerkzaamheden met meer toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Herkent u dit beeld? Neemt u dan contact op om te bespreken wat Focus Aanbestedingsadvies voor uw inkoopteam kan betekenen.

Focus Aanbestedingsadvies helpt inkoopafdelingen namelijk bij het realiseren van de gewenste inkoopprocesoptimalisaties. Dit gebeurt op pragmatische wijze en in goede samenspraak met uw inkoopteam.

focus aanbestedingsadvies

Qua aanpak wordt in overleg met het inkoopteam een analyse gemaakt van de mogelijke verbeteringen, zoals het opstellen en gebruik maken van templates, het maken van een projecten- en besparingsregister, digitalisering van aanbestedingsprocedures en het benutten van raamcontracten in plaats van ad hoc (en met spoed) afgesloten overeenkomsten. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin de uit te voeren acties, de op te leveren documenten                                                                                    en de wijze van overdracht aan het team.